ASTRAGAL Studio Projektowe

Projektujemy nowe obiekty kubaturowe, przebudowy i modernizacje obiektów istniejących, również zabytkowych, sieci uzbrojenia terenu, zagospodarowanie terenu w pełnym zakresie branżowym.
Nasi pracownicy są członkami stosownych Izb Budowlanych oraz posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Wykonujemy zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi, a także normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

"...niepotrzebne nam zwycięstwo otoczone oczami..."

UKOŃCZONE PROJEKTY I REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

Scroll to top