Projekt architektoniczno-funkcjonalny – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Projekt koncepcyjny architektoniczno-funkcjonalny, przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania hal magazynowych na cele biurowo-magazynowe oraz zmiana sposobu zagospodarowania dziedzińca wraz z zagospodarowaniem pasa terenu przebiegającego wzdłuż granicy zachodniej działki 23/8 w Szczecinie. Inwestor – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie ul. Potulicka 2, 70-952 Szczecin. (koncepcja – 2014).

Scroll to top