Projekt architektoniczno-funkcjonalny – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Projekt koncepcyjny architektoniczno-funkcjonalny, przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania hal magazynowych na cele biurowo-magazynowe oraz zmiana sposobu zagospodarowania dziedzińca wraz z zagospodarowaniem pasa terenu przebiegającego wzdłuż granicy zachodniej działki 23/8 w Szczecinie. Inwestor – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie ul. Potulicka 2, 70-952 Szczecin. (koncepcja – 2014).

Budynek Ratusza w Wolinie

Budynek Ratusza w Wolinie – projekt remontu i przebudowy urzędu miejskiego (ratusza) w Wolinie wraz z adaptacją poddasza na cele biurowe – Wolin ul. Zamkowa (2013)

Rozbudowa Szpitala Wojskowego w Szczecinie

Przebudowa i rozbudowa 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie ul. Piotra Skargi w zakresie źródła ciepła (kotłownia gazowo – olejowa) – projekt – 1997, budowa – 1998

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top