Rekonstrukcja ogrodzenia Agencji Nieruchomości Rolnych

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem rekonstrukcji elementów ogrodzenia wokół siedziby Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie ul. Szczerbcowa (projekt – 1999, budowa – 2001)

Scroll to top